Vali Yardımcısı Şükrü ÖZCAN

 
GÖREV VE YETKİSİ
1- Başbakanlığa ve Başbakan Yardımcılıklarına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Diyanet İşleri Başkanlığı
- İl Müftülüğü iş ve işlemleri
b) Vakıflar Genel Müdürlüğü
c) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
ç) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
d) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
e) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
f) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
g) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
ğ) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
h) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
ı) Kamu ve Özel Bankalar
 
2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Göç İdaresi Müdürlüğü
b) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
- Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
 
3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
b) Organize Sanayi ile ilgili ilişkiler
c) Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
ç) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
d) KOSGEB iş ve işlemleri
 
4- Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Dışişleri Bakanlığı
b) Türkiye ve Diğer Türk Devletleri Arasındaki İlişkilerle ilgili iş ve işlemler
c) Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerle İlgili Koordinasyon ve Görevlerle ilgili iş ve işlemler
 
5- Ekonomi Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
 
6- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Gümrük Müdürlüğü
b) Ticaret İl Müdürlüğü
c) Rekabet Kurumu Başkanlığı
 
7- Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
b) Bölge Kalkınma İdareleri Başkanlığı
c) BAKKA ile ilgili işler
 
8- Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Defterdarlığı
b) Vergi Dairesi Müdürlüğü
 
9- Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Meteoroloji Müdürlüğü
b) DSİ 233. Şube Müdürlüğü
c) Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
ç) Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü
d) Orman İşletme Müdürlüğü
 
10- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) PTT Başmüdürlüğü
b) Karayolları 156. Şube Şefliği
c) Liman Başkanlığı
ç) Telekom Müdürlüğü
d) DDY Genel Müdürlüğü
 
11- Dilekçe ve Evrak Havalesi ile Vali Tarafından Verilen Diğer Görevler