Vali Yardımcısı Hasan Ruhi YAYLACI

GÖREV VE YETKİSİ
 
Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
 1. Diyanet İşleri Başkanlığı
          - İl Müftülüğü İş ve İşlemleri
 1. Devlet Denetleme Kurumu
 2. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 3. Savunma Sanayi Başkanlığı
 4. İletişim Başkanlığı
 5. Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 6. Türkiye Varlık Fonu
 7. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 8. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. İl Jandarma Komutanlığı
-İl Jandarma Disiplin Kurulu Başkanlığı
 1.  İl Emniyet Müdürlüğü
-İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı
-İl Trafik Komisyonu
 1. Sahil Güvenlik Komutanlığı
 2. İl Yazı İşleri Müdürlüğü
-5018 Sayılı Kanun Uyarınca Valiliğimize Tahsis Edilen Ödeneklerin Harcama Yetkilisi
-Açık Kapı Bürosu
 1. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
 2. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
-Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
 1. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 2. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
-Kriz Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kriz Merkezi
 1. Liman Mülki İdare Amirliği
-Liman Güvenlik Komisyonu Başkanlığı
Adalet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. İl Seçim Kurulu ile İlişkiler ve Seçim İşleri Koordinasyonu
 2. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı ile ilişkiler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
-İhale Yetkilisi, Harcama Yetkilisi ve bu yetkilere dayalı iş ve işlemler
 1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
 3. Çalışma ve İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü
 4. İstihdam Geliştirici ve Sosyal Amaçlı Projelerin Koordinasyonu iş ve işlemleri
 5. Devlet Personel Başkanlığı
 6. Mesleki Yeterlilik Kurumu
Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. İl Defterdarlığı
-Vergi Dairesi Müdürlüğü
 1. Türkiye İstatistik Kurumu
 2. Kamu ve Özel Bankalar
 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 4. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
 5. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
 6. Kamu Gözetimi, muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
 7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 8. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
 9. Gelir İdaresi Başkanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
 2. Toprak Koruma Kurulu ile ilgili işler
 3. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
 4. Mera Komisyonu Başkanlığı
 5. Meteoroloji Müdürlüğü
 6. DSİ.233.Şube Müdürlüğü
 7. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
 8. Küre Dağları ve Milli Park Müdürlüğü
 9. Orman İşletme Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. Dış işleri Bakanlığı
 2. Avrupa Birliği Başkanlığı
 3. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
             Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. Garnizon Komutanlığı ile ilişkiler
 2. Askerlik Şubesi Başkanlığı
Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. Gümrük Müdürlüğü
 2. Ticaret Müdürlüğü
 3. Rekabet Kurumu Başkanlığı
 4. Helal Akreditasyon Kurumu
 5. Türkiye İhracat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. PTT Başmüdürlüğü
 2. Karayolları 156.Şube Şefliği
 3. Liman Başkanlığı
 4. Telekom Müdürlüğü
 5. DDY Genel Müdürlüğü
 6. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan
 1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
 2. Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlükleri iş ve işlemleri
 3. Türkiye Futbol Federasyonu
 4. İl Spor Güvenlik Kurulu iş ve işlemleri
 
       •    Dilekçe ve Evrak Havalesi ile Vali tarafından Verilen Diğer Görevler