Bartın 2023 Stratejik Aamaçlar ve İl Gelişme Planı Kitabı

Valiliğimiz tarafından 2006 yılında, Bartın’daki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri ve Halkın katılımlarıyla “Bartın 2023 Stratejik Amaçlar ve İl Gelişme Planı” çalışması başlatılmıştı. Bartın 2023 çalışması’nın temel amacı; Ülkemizin genel gelişim ve değişimine paralel olarak, içinde bulunduğumuz durumun analizini yaparak, ilimizi ulaşmak istediği noktaya götürecek kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimizi belirlemektir.

İlimizin geleceğine yön vermek ve toplumun tüm kesimleri ile beraber bugünden yarınlara yapacağı yolculuğuna yol haritasını oluşturmak için başlatılan çalışma ile Bartın’ın öncelikleri saptanarak, her sektörle ilgili olarak gerçekleşmesi muhtemel fırsatlar ve riskler tartışılarak, öneriler ortaya konulmuştur.

Çalışma başlangıcında kamuoyuna da belirttiğimiz, Nasıl bir Bartın istiyoruz.? sorusunun cevabına, amaç ve hedeflerimizi belirleyerek ulaşılmaya çalışılmıştır.

Bu amaçla Bartın 2023 ile ;

  • İlin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmak,
  • İlin üstünlüklere sahip oldukları alanlarını belirleyerek gelişme politikalarına yön vermek,
  • Bartın’ın yerel ekonomik kaynaklarını ve potansiyelleri harekete geçirmek, kaynakların il önceliklerine göre rasyonel kullanılmasını sağlamak,
  • Sektörel analizler yaparak, sektörlerin gelişme yönlerini belirlemek,
  • İlin tüm değerleriyle ulaşılmak istenilen Bartın seviyesine gelmek yolunda neler yapılacağını ortaya koymak, için önceliklerimiz tespit edilmiştir.

“Bartın 2023 Stratejik Amaçlar ve İl Gelişme Planı” hazırlanırken Valiliğimiz koordinasyonu’nda Yürütme Kurulu ve 15 Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Gruplarına, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri ve halktan temsilcilerle konuyla ilgili tüm kesimlerin katkı sağlaması amacı gözetilmiştir. Söz konusu Çalışma Grupları tarafından sektörel raporlar hazırlanmıştır. Hazırlanan sektörel raporlar, çalışmanın bütünlüğünün sağlanması ve basıma hazır hale getirilmesi amacıyla Yürütme Kurulu tarafından redakte edilerek, birleştirilmiş ve “Bartın 2023 Stratejik Amaçlar ve İl Gelişme Planı” tamamlanmıştır. Çalışmanın sekretaryası İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Kitap haline getirilen “Bartın 2023 Stratejik Amaçlar ve İl Gelişme Planı” e-kitap olarak ta yayımlanarak, herkesin kullanımına sunulmaktadır.

Bartın 2023 Kitabı
Bartın 2023 Kitabı
BARTIN_2023_KITABI.rar
23.9 MiB
1065 Kez İndirildi
Ayrıntılar...


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır - Güncellenme Zamanı: 27.09.2012 22:50 - 3.273 kez görüntülendi

© 2012 T.C. Bartın Valiliği